Úplná pravidla PROMO AKCE "MY MÁME NAROZENINY"

Účelem tohoto článku je úplná a jasná úprava pravidel promo akce „My máme narozeniny" (dále jen „promo akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené Promo akce na výherních narozeninových plechovkách s kávou určených spotřebitelům.

 

Pořadatelem a organizátorem promo akce je společnost Chutě života s.r.o.se sídlem Horní 55, 700 30  Ostrava, IČ: 24813753 (dále jen „Pořadatel“)

 

1. Termín a místo konání soutěže

Promo akce probíhá v termínu od 20.10.2022 do 30.6.2023 v České republice (dále jen "doba konání promo akce" a "místo konání soutěže").

 

2. Účast v promo akci

Promo akce se mohou účastnit pouze fyzické osoby – spotřebitelé, starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky anebo Slovenské republiky (dále jen „účastník“). V případě kteréhokoliv účastníka mladšího 18 let je Pořadatel oprávněn vyžádat si kdykoliv písemné potvrzení o tom, že takový účastník disponuje písemným souhlasem svého zákonného zástupce pro účast v promo akci, a to v souladu s ust. § 32 občanského zákoníku; v případě, že takové potvrzení nebude předloženo, je Pořadatel oprávněn daného účastníka z promo akce vyloučit; případný nárok takového účastníka na výhru tímto okamžikem bez náhrady zaniká. 

 

3. promo produkt

Produktem promo akce se rozumí:

Zrnková káva La Gabriela 250g v modré narozeninové plechovce, která pod zapečetěným víčkem obsahuje výherní poukázku (dále jen „promo produkt"). Promo produkty mají přelepku přes víčko "Tahle plechovka vyhrává".

 
 

4. Účast v promo akci

Účastník se do promo akce zapojí tak, že v době a místě konání promo akce:

1. Zakoupí promo produkt.
2. S výherní poukázkou kontaktuje nebo navštíví pořadatele promo akce.
3. Vyzvedne si výhru nebo uplatní výherní kartičku na e-shopu či v kavárnách pořadatele.

 

5. Výhry v promo akci

Pořadatel vkládá do promo akce následující výhry:

1. cena - Kávovar Nespresso
2. cena - Kurz Příprava kávy: espresso a cappuccino
3. cena - Kávový balíček v hodnotě 2000 Kč
4. - 8. cena - Wrap Up funkční pytlík na pečivo
9. - 175. cena - útratu v našich kavárnách v hodnotě 250 Kč, slevové vouchery 10, 15 a 20 %, 1+1 kávu zdarma v našich kavárnách, 1x kávový nápoj zdarma v našich kavárnách, 1x dezert ke kávě zdarma v kafeHrabůvka/kafeBistro

 

6. VYZVEDNUTÍ Výhry

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktuje marketingové oddělení na e-mailu: marketing@lauracoffee.cz

První tři hlavní ceny budou po domluvě termínu předány v kavárně Laura Coffee v Ostravě-Hrabůvce. Půjde o slavnostní předání včetně fotografického zdokumentování.

Funkční pytlíky WrapUp budou předány v kavárně Laura Coffee v Ostravě-Hrabůvce.

Útraty v našich kavárnách uplatníte na základě výherní kartičky v jakékoliv naší kavárně.

1+1 kávu zdarma uplatníte na základě výherní kartičky v jakékoliv naší kavárně. Levnější káva je vždy zdarma.

1x kávový nápoj zdarma uplatníte na základě výherní kartičky v jakékoliv naší kavárně. Nápoj zdarma se nevztahuje na naše kávové speciály se šlehačkou a alkoholem.

1x dezert ke kávě zdarma uplatníte na základě výherní kartičky pouze v kafeHrabůvka nebo kafeBistro v Hrabové. Dezert dostanete k objednané kávě.

Slevové vouchery lze ihned uplatnit na našem e-shopu. Kód z výherní kartičky se zadává při objednávce.

 

 

7. Práva a povinnosti účastníka v promo akci 

  • Účastníci mohou použít veškeré výherní poukázky ze všech promo produktů, které nakoupí. 

  • Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si uschovat všechny výherní poukázky, na jejichž základě se zúčastnil promo akce. Pořadatel promo akce může pro předání výhry požadovat doložení výherní poukázky. Pořadatel si může za účelem kontroly kdykoliv v průběhu promo akce, jakož i kdykoliv po jejím ukončení vyžádat od soutěžících výherní poukázky. Soutěžící jsou povinni na výzvu pořadatele takové výherní poukázky předložit, jinak mohou být vyloučeni z promo akce, a to případně i se zpětným účinkem.

  • Osoby nesplňující podmínky účasti v promo akci nebo jednající v rozporu s těmito Pravidly nebudou do promo akce zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do promo akce byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této promo akci, bude tato osoba z promo akce bez náhrady vyloučena.

  • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka promo akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné účastníky, pořadatele, společnosti ze skupiny pořadatele nebo jeho obchodní partnery.